Operaty

Operaty na nowych zasadach

Operat 1

Operat 1

Nieruchomość lokalowa (podejście porównawcze, met. porównywania parami)

Operat 2

Operat 2

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym (podejście porównawcze, met. porównywania parami)

Operat 3

Operat 3

Nieruchomość lokalowa o funkcji niemieszkalnej – lokal użytkowy (podejście dochodowe, met. inwestycyjna, technika kapitalizacji prostej)

Operat 4

Operat 4

Wycena ogrodzenia, jako części składowej nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia sumy ubezpieczenia (podejście kosztowe, technika elementów scalonych)

Operat 5

Operat 5

Wycena nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (podejście porównawcze, met. porównywania parami)

Operat 6

Operat 6

Wycena nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (podejście porównawcze, met. porównywania parami)

Operat wzorcowy

Operat wzorcowy

Dziennik praktyk

Dziennik praktyk

Harmonogram praktyk

Harmonogram praktyk

Poradnik

Poradnik

Operaty na starych zasadach

Operat 1

Operat 1

Nieruchomość lokalowa (podejście porównawcze, met. porównywania parami)

Operat 2

Operat 2

Nieruchomość lokalowa (podejście porównawcze, met. korygowania ceny średniej)

Operat 3

Operat 3

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym (podejście porównawcze, met. porównywania parami)

Operat 4

Operat 4

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym (podejście porównawcze, met. korygowania ceny średniej)

Operat 5

Operat 5

Nieruchomość lokalowa o funkcji niemieszkalnej – lokal użytkowy (podejście dochodowe, met. inwestycyjna, technika kapitalizacji prostej)

Operat 6

Operat 6

Nieruchomość lokalowa o funkcji niemieszkalnej – lokal użytkowy (podejście dochodowe, met. inwestycyjna, technika dyskontowania strumieni dochodów)

Operat 7

Operat 7

Wycena ogrodzenia, jako części składowej nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia sumy ubezpieczenia (podejście kosztowe, technika elementów scalonych)

Operat 8

Operat 8

Wycena garażu dla potrzeb ustalenia sumy ubezpieczenia (podejście kosztowe, technika szczegółowa)

Operat 9

Operat 9

Wycena nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (podejście porównawcze, met. porównywania parami)

Operat 10

Operat 10

Wycena nieruchomości rolnej (podejście porównawcze, met. porównywania parami)

Operat 11

Operat 11

Wycena nieruchomości leśnej (podejście mieszane, metoda wskaźników szacunkowych gruntu)

Operat 12

Operat 12

Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przeznaczonym do rozbiórki (podejście mieszane, metoda kosztów likwidacji)

Operat 13

Operat 13

Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej (podejście mieszane, metoda pozostałościowa)

Operat 14

Operat 14

Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej z uwzględnieniem dwóch stanów infrastruktury, dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej

Operat 15

Operat 15

Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla potrzeb sprzedaży

Operat wzorcowy

Operat wzorcowy

Dziennik praktyk

Dziennik praktyk

Harmonogram praktyk

Harmonogram praktyk

Poradnik

Poradnik


Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.